Er anonym retting av prøver løsningen?

Proposisjon nr. 4 var en mye omtalt sak under partilederdebatten i dag. Den handler hovedsaklig om å gjøre retting av prøver og vurderinger anonymt i ungdomsskole og videregående. Målet var at det skal være mer rettferdig vurdering uansett kjønn, relasjon til lærer og oppførsel. De tre partiene som var mye inne på dette emnet var Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Høyre. SV var tydelig imot denne proposisjonen, og mente at det ikke vil kunne tilrettelegge for ungdommer med f.eks. dysleksi. Høyre slår tilbake mot dette ved en kommentar av Statsminister Lisa Svinø: «Det er bare i det øyelikket prøven blir vurdert at eleven er anonym, men det vil ikke påvirke kvaliteten på tilbakemelding etterpå».

Rødt, på den andre siden, påsto i debatten at karakterer skaper press og at i dagens skoler handler det om å bestå framfor å lære. De ønsker derfor å fjerne karakterene fullstendig.

F.v. Partileder(V) Klara Kverndokk, Statsminister(H) Lisa Svinø
Foto: Marie Jønland Osen

Anonym Retting, rettferdig?

Dagens spørretime inneholdte mange forskjellige temaer, men de mest sentrale var Anonym retting av prøver, hjemhentig av Is mødre og Barn, og ikke minst BSU sparing.

fototgraf: Mikolai Sarowski

Anonym retting av prøver er en sak som har skapt stor debatt under årets Lille Storting. Statistikk fra SSB har nemlig vist det at gutter gjør det vesentlig bedre, med mindre like godt som jenter på eksamen ved anonym retting. Men når læreren har et syn på de forskjellige elevene så kan kvaliteten på arbeidet gå ut over oppførselen til eleven. Spørsmål ble også stilt ved tilbakemelding fra læreren, om hvordan det skulle gjøres. Et forslag var nemlig det å være åpen i etterkant slik at man kan forbedre seg på nødvendige punkter.

Proposisjon nummer 17 har skapt store diskusjoner mellom de forskjellige partiene, men en felles enighet er det at vi skal handle for barnets beste. Når man samhandler med en terroristgruppe som IS så vil man bli ansett som en terrorist, selv om man ikke bidrar med vold mot mennesker. Det brukes store summer av skattepenger for å få en sikker og trygg reise til Norge, og grunnen for det er å sikre færre traumer og en forverring av den psykiske tilstanden til de små barna.

Niklas Unneland på talerstolen, fotograf: Mikolai Sarowski

Proposisjon 1, BSU sparing har også vært mye snakk om i det siste. BSU er en viktig ordning som Norge har laget slik at det skal være lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. En økning i boligprisene gjør dette stadig vanskeligere for unge som har mange ekstra utgifter som leie av hus, mat, og som nettop er ferdige med høyere studier. Det er derfor viktig å øke BSU grensene i tritt med etterspørselen og boligprisene. Foreldrebistand er en stor fordel for unge som har lyst inn på boligmarkedet. Men dette er ikke en selvfølge for alle, og det er derfor veldig synt at alle ikke har like utgangspunkt. Men BSU gir fortsatt de samme mulighetene og rettighetene for alle som velger å spare penger i BSU.

Dette var bare noen få av mange saker som ble tatt opp under spørretimen, men som sagt så var disse de mest diskuterte.

Statsminister Lisa Svinø, snakker ut om de ulike proposisjoner

Statsminister Lisa Svinø
Fotograf: Marie Jønland Osen

Hjertesakene til regjeringen.

Hjertesakene varier mellom de ulike regjeringspartiene, men noen av hjertesakene er viktige for regjeringen med tanke på regjeringssamarbeidet. Eksempel: Høyre er for anonym retting, men Krf står veldig for å hente hjem IS- barn og mødre.

Proposisjon en; Heve grensen for innskudd i BSU:

Hva skjer med de som ikke har råd til å spare opp 25 000?

Regjeringen skjønner at det er vanskelig å spare opp 25 000 kr. Argumentene til regjeringen er at de som har aller mest har allerede fått hjelp. Det er ment som hjelp til de som har minst kan spare opp penger til bolig. Det skal være et løft for alle, og at vi skal kunne gi en større mulighet til alle. Når man har utgifter som er rundt utdanningen, er det tøft å ha budsjett til bolig. Regjeringen vil at det skal være enkelt for ungdommer å komme inn på boligmarkedet. Ved å øke grensen for innskudd i BSU vil det gi flere muligheter.

Statsminister Lisa Svinø, under trontaledebatten
Fotograf: Marie Jønland Osen

Proposisjon 9; reduksjon av sykelønn

Hvorfor vil dere redusere sykelønnen?

«Det er en veldig vanskelig sak der det å kutte sykelønnen som kanskje er noe av det største velferdssaken vi har klart. Det kan virke hardt, og tradisjons brytende» kommenterer Svinø etter at spørsmålet var spurt.

Proposisjon 17; Hente hjem IS- mødre og barn.

Hva er regjeringens meninger rundt dette?

Som skrevet i proposisjonene «menneskeverdet skal stå foran», vil regjeringen forhindre at statsborgerne ikke skal lide og slite i flyktningleirer. Det handler at de er uskyldige og yngste ikke skal måtte lide i forhold hvor de ikke har tatt valgene selv. «De fortjener ikke å være i disse forholdene» legger Svinø til. Regjeringen mener at de burde få syke hjelp slik at de blir rehabiliterte og re-intrigerte seg inn i samfunnet, og kommer seg over traumene som de har blitt på ført. «Barnet sitt beste er å få reise med moren»

Frp og Regjeringen

Regjeringen respekterer Frp sin beslutning ved å gå ut. De skjønner at det var en veldig vanskelig sak, og er det er en vanskelig sak for regjeringen også.

Skrevet av: Emina Mamic og Marie Jønland Osen

For eller imot, EØS?

Partileder for Sosialistisk Venstreparti, Markus Dik uttaler seg i et intervju at han er positivt innstilt til en EØS avtale, men han vil derimot ha en ny folkeavstemning slik at folket kan avgi stemmen sin en gang for alle. Som Partileder for SV så mener Markus Dik at å opprettholde et internasjonalt samarbeid mellom Europa og Norge er viktig for Norges velferd.

Partileder for Miljøpartiet de Grønne, Olivia Osen, nevner også det at de er imot en styrkning av EØS avtalen. Hovedgrunnen til MDG sine påstander er nemlig en økt globalisering som vil føre til en økning utslipp av farlige klimagasser. Selv om det estimerte tapte beløpet ved å forlate EØS er ca 200 milliarder norske kroner, så mener MDG det at en slik sum er verdt å betale for å få ned klimautslippene.

Krf uttaler også det at de er i diskusjon innad i gruppen med tanke på EØS styrkningen, men at de i skrivende stund stemmer for en styrkning av EØS avtalen. Venstre nevner også det at EØS saken er en viktig sak for Norge ved tanke på videreutvikling i nærere framtid i Norge, og de stemmer da derfor for en styrkning av EØS avtalen i Norge.

Derimot så er Senterpartiet fast bestemt på at de ønsker en ny folkeavstemning, slik at folket selv kan bestemme hvilket valg vi skal ta. Arbeiderpartiet uttaler også i et intervju at de er opptatt av EØS avtalen, grunnet arbeidskraft, transport og handel. I tillegg legger Ap til at de verken er for eller imot en styrkning av EØS avtalen.

Vi holder dere oppdatert!

«Returnering av IS-kvinne ødelegger vårt verdigrunnlag»

Fremskrittspartiet var tidligere med i dagens regjering, men har nylig gått ut på grunn av returneringen av en IS-kvinne og hennes barn. Partiets leder, Tobias Dybvik Finsæther kommer likevel med at de ønsker å ta inn uskyldige barn tilbake til Norge, men at de er sterkt imot returnering av de som har frivillig blitt medlem av terror organisasjoner. Finsæther mener i tillegg at de vil komme hit og «ødelegge verdigrunnlaget vi bygger på».

Partileder (FrP) Tobias Dybvik Finsæther
Foto: Marie Jønland Osen

I motsetning til dette, står Sosialistisk Venstreparti for at både mødre og barn skal bli returnert tilbake til Norge. Markus Dik, partiets leder, understreker at Norge er et rettferdig land og at innvandring skal være lovlig i Norge. Samtidig slår han fast med «når det kommer til en terrororganisasjon sånn som IS er så må vi ta hensyn til det», og er enig at det er viktig å ta hensyn til Norges sikkerhet mot terror.

Partileder (SV) Markus Dik
Foto: Marie Jønland Osen

Fake News!

Kilder fra Senterpartiet viser til at Venstrepolitikeren Louise Tanberg har spredd Fake News under Trontaledebatten. Det skjedde som følge i den høyt diskuterte saken, pelsdyrnæringen. Louise uttalte seg under Trontaledebatten at dyrene i Kina og Norge var like dårlig behandlet, dette er da ikke sant! Både Nrk, Mattilsynet og Dyreverntilsynet har i sine rapporter bekreftet det at pelsdyrnæringen i Kina er ganske mye verre enn den vi har i Norge, med tanke på dyrevelferd. Louise har ikke hatt anledning til å forsvare seg og vi tar henhold til det.

Fra venstre: Mats Rimereit, Matas Tribusininas, Magnus Slotsvik, alle fra Senterpartiet. Fotograf: Mikolai Sarowski

Trontaledebatten

Skrevet av Oline Vedeld

Vil nokon bli norsk statsborgar er det viktig at vi set visse krav til dei. Personar som søker statsborgarskap, skal ha nok kunnskap om Noreg. Vi vil ikkje gjere det vanskeleg å bli norsk statsborgar, men ein kvar norsk statsborgar må beherske det norske språket godt. Dei må legge inn innsats for å bli norsk statsborgar, og det kjem med eit ansvar.

Høgre sitt mål er at Norge skal ha verdas beste skule, og realisere draumar og ambisjonar. Dei vil innføre anonym retting, for å gjere skulen så rettferdig som mulig. Jentene og gutane blir forskjelsbehandla, og det fører som oftast til at jentene får bedre karakter enn gutane. Elevar opplever at ein lærar ikkje likar dei, eller blir forskjelsbehandla. Dei blir dømt over korleis dei ser ut, og kor dei kjem ifrå. Derfor vil Høgre ha eit system som sikrar ein rettferdig karakter for alle.

Høgre vil ha ei trygg framtid. Prisen for krig og ufred er høg. «Vi lev under den 2. kalde krigen» seier dei. Vi må auke forsvarsbudsjettet for å beskytte Noreg.

F.v. Partileder (H) Therese Rødseth Kjølsøy, Aida Undertun, Nestleder (H) André Loutovinov Schroeder
Foto: Marie Jønland Osen

SV sett rettferdigheita høgt, og er i mot proposisjon nummer 15. som går ut på at studentar må betale 3000 kr for skuleplass for å beholde plassen ut skuleåret. Det er nok at studentar må betale for bøker til mange tusen kroner. Det er ikkje like enkelt for alle å betale 3000kr for ein skuleplass. Studentar er ofte ganske økonomisk sårbare, og må jobbe hardt for å få råd til bøker, og muligens ei leiligheit. Er ikkje alle som lett kan få tak i 3000kr. Mange ting kan skje i løpet av studieperioda, som for eksempel sjukdom.

MDG meiner at vi må ta større grep. Hadde det ikkje vore for oljebransjen hadde utsleppa våre sunke med 11%. Dei vil stanse åpning av nye gass og oljefelt. Dei seier at olja er ikkje det mest verdifulle vi har her i Noreg, det er folket.

Statsminister Svinø seier at ho er gla for at MDG støtta eit berekraftig miljø. Ho seier at det er små skritt, men nødvendige for miljøet. Svinø ser fram til å arbeide med stortinget for å skape eit meir berekraftig miljø.

MDG vil innføre ei kjøttkvote som vil vere drastisk, og kvar 5. bonde vil miste jobben sin. Metanutsleppa frå kyr og andre dyr, er ikkje like skadelege som CO2 utsleppa. Noreg pumpa opp mykje meir olje og gass no enn nokon gong før.

Partileder (MDG) Olivia Xing Høydalsvik Osen
Foto: Marie Jønland Osen

Det er fortsatt etterspørsel etter pels. Vi har godt utstyr til arbeidet som må gjerast her i Noreg. No vil regjeringa korte ned tida, og SP synest ikkje at det er greit. Omstillinga er kostbar og tek mykje tid. SP håper at bøndene får ei støtte frå staten, til å omdanne gardane sine til noko som faktisk kan bli brukt i framtida.

Krf meiner at alle eldre mennesker fortener ein verdig alderdom, og at vi treng fleire løysinger. Vi må styrke folkets mentale helse, og for å gjere det må vi ha eit klart utgangspunkt for vanskene folk kan ha. Dei seier at vi må ta klimakrisa alvorleg, og hjelpe folk ut av fattigdom. Folk må dele av godene sine, og rette bistand mot avskoging og berekraftig energi. Bistanden blir brukt til å bekjempe fattigdom.

Venstre vil avskaffe pelsdyrnæringa innen 2022, fordi dei meiner at det er unødvendig å bruke store ressursar på noko som folk ikkje vil ha. Dei seier også at det et er ikkje mogleg å tene pengar på denne næringa, og samtidig halde seg til lova. Ekte pels forurensar 4 gongar meir enn falsk pels, og vi må tenkje på framtida til Noreg.

Kandidat nummer 25 seier at han ser at etterspørselen etter pelsdyrnæringa er stor, og at dersom andre land skulle ha gjort det, hadde det vore gjort på ein annleis og mykje dårlegare måte.

Rødt seier at skulen handlar om å bestå og ikkje om å lære. Elevar jobbar for å oppnå enkeltkarakterar, i staden for å behalde kunnskapen vidare livet. Det blir lagt kunstig høg vekt på det som kan bli testa og måla.

Frp stiller seg svært kritisk til å hente IS-krigarar inn i Noreg. IS-kvinna som nylig fekk mykje oppmerksomheit har mista all rett til helsehjelp i Noreg, sidan ho har meldt seg ut av folketrygda.

Frp vil at du skal ønske og glede deg til å bli gammal. Familiane skal ha ein real valgfriheit til å møte alderdommen. Ein auka valgfriheit gir ein bedre kvardag. Eldreombud som sikrar at eldre får det dei har krav på, gjer slik at dei trivest bedre. Kontantstøtte frå Noreg vil skape meir friheit for korleis dei eldre velger å leve i sin kvardag.

Frykter Fullmaktsloven.

Regjeringen Svinø vil innføre en krisefullmaktslov. Justis og beredskapsdepartementet foreslår en ny krisefullmaktslov som gir regjeringen godkjennelse for midlertidig å gjøre unntak for gjeldene lovgivning.

Under trontaledebatten uttalte Sosialistisk Venstreparti seg om proposisjonen: De forteller at de setter rettferdighet svært høyt og at proposisjonen strider mot deres syn. De hevder personvernet vil bli svekket, hadde du syns det var greit om andre fikk tilgang på privat informasjon om deg?

Sosialistisk Venstreparti under trontaledebatten.
Julia Nilsen, Markus Dik og Tilde Godø
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte til det som Sosialistisk Venstreparti uttalte seg om: De forklarer at dette kun er et tiltak som skal bli brukt ved krisesituasjoner hvor samfunnet er truet av for eksempel terror. De vil i slike situasjoner sette samfunnet som en helhet ovenfor hvert enkelt menneske. Sosialistisk Venstreparti er fortsatt uenig, de forteller at det med misbruk av informasjon kanskje ikke er et problem nå, men hva om vi får andre ledere i fremtiden – ledere slik som Donald Trump? Vi vet ikke hvem som vil styre og ha makten over slik informasjon i fremtiden.

Etter den hete debatten pratet vi i Fagerlia budstikke med Maria Gjøsund fra regjeringen, dette fortalte hun oss:

Dette er en lov som kun skal tas i bruk ved krisesituasjoner hvor sikkerheten for samfunnet er truet. Hvis man mistenker aktiviteter som kan minne om terrorisme vil vi kunne iverksette tiltak for å hindre situasjoner som kan være til skade for befolkningen.

Arbeiderpartiet sier seg også uenig med regjeringen. De mener terskelen for det som skal til før et krisetiltak skal iverksettes er lav. Ved å godta innføringen av fullmaktsloven vil vi gjøre det midlertidig lovlig for mer overvåkning for å hindre mulige terrorhandlinger. Vi har som enkelt mennesker rett på privat liv, men innfører vi loven vil vi ikke ha det privatlivet vi har nå eller kunne ha kontroll på egne opplysninger lenger. Hvordan skal vi leve som vanlig når vi må gå med tanken om at vi hele tiden blir overvåket?

Arbeiderpartiet under trontaledebatten.
Celina Henriksen – Apold, Gustav Hasle Juliebø og Laila Karin Vatne
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte med å forklare Arbeiderpartiet at de har forståelse for de bekymringene de har rundt maktmisbruk. Det er ekspertene som skal avgjøre når det er en krisesituasjon, ikke hvem som helst. Personopplysningene er i tillegg konfidensielle og brukes kun ved behov. Dette er noe som ikke skal påvirke den vanlige borgeren, men de som sprer terror og trusler mot landet vårt.

Følg med videre i spørretimen kl. 13.00, dette blir spennende.

Kampen om pelsdyrnæringen.

Regjeringen Svinø foreslår i proposisjon nr.7 til stortinget å avskaffe pelsdyrnæringen innen 2022. Dette er Rødt svært enig med til tross for at de ikke sitter i regjeringen. Senterpartiet derimot, har andre meninger.

Rødt er for avskaffingen av pelsdyrordningen innen 2022. De vil likevel at de som jobber i pelsdyrnæringen skal få kompensasjon slik at de kan komme seg videre på mer etiske og grønnere veier og skape bedrifter på vegne av disse prinsippene.

Maja Egeset (Rødt) «Det er selvsagt problematisk at de kan miste jobbene sine, men et grønt skifte må skje nå. Det vil skje gradvis og vi vil hjelpe dem med kompensasjon. Vi mener også at det er galt å importere pels fra andre land, det er uetisk og vi må slutte å bruke dyrene for våre egne behov. Det er egosentrisk.».

Senterpartiet er mot avskaffingen av pelsdyrnæringen. De mener at vi i Norge har strengere regler enn andre land og at vi derfor driver på en mer etisk måte. Hvis de skulle gått med på å avskaffe pelsdyrnæringen hadde det skjedd over svært lang tid slik de fikk muligheten til å finne andre jobber til pelsdyrbøndene, men partiet kan ikke se for seg at de går med på å avskaffe pelsdyrnæringen i nærmere framtid.

Matas Tribusininas (Sp) «Vi er fullt klar over at det er uetisk, men det er bedre vi i Norge gjør det, for vi har en mer etisk arbeidsmåte enn mange andre land. Det er vanskelig å avskaffe ordningen når etterspørselen er så stor».

Det blir spennende å følge mer med på dette under spørretimen, onsdag 13.00.

Mer enn bare et tall

SV representant Julia Nilsen   Foto: Marie Jøland Osen
SV representant Julia Nilsen
Foto: Marie Jønland Osen

Proposisjon 4; Anonym retting av prøver i ungdomskolen og videregående skole

Representant fra SV Julia Nilsen snakker ut om anonymisering på prøver og innleveringer. Anonym retting av prøver og innleveringer på ungdomskolen og videregående skole vil hjelpe med at elvene ikke blir rettet ut ifra hvordan enn er, men innsatsen.

Mening om forskjellsbehandling på jenter og gutter?

SV meiner at det skal være likestilling mellom jenter og gutter. Dei snakker sterkt om at ene kjønnet ikke skal komme før «målstreken» enn det andre.  

Når temaet på forskjellsbehandling mellom gutter og jenter gjekk Julia Nilsen også inn på proposisjon 5 «Likestilling og inkludering, bedre inkludering av kvinner i fotball». – At guttene blir satt i mer lys enn jentene.

Blir det enkeltere for elevene om de vet det er anonymt?

Julia tror at det blir enklere for de fleste om det er anonym retting. Hun sa at det er mange elver som føler at de får dårligere karakter på grunn av hvordan de er. At læreren ser mer på oppførselen til elevene enn innsatsen.

Hvordan mener du at de skal rette prøver og innleveringer?

Julia snakka ut om at en kan rette på samme måten som en gjør på eksamen, altså med tall. Men hun snakket også ut om at det kan være negative tanker rundt å «objektifisere» elevene. Og at det kan være mange som tenker negativt rundt det å ha tall som beskriver dem, på grunn av sammenligning med andre verdenskrig når jødene fikk tall istedenfor å bruke navnet.

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close