Venstre Svarer!

Under trontaledebatten i går så uttalte Venstre politikeren Louise Tanberg at Pelsdyrnæringen i Norge sammenlignet med Kina var like dårlig med tanke på velferd. Etter undersøkelser av Senterpartiet så avslørte de at pelsdyrnæringen var betydelig verre i Kina enn i Norge. Dette lagde vi en sak på hvor Magnus Slotsvik kom med sine uttalelser, og han beklager nå i ettertid med sine anklagelser.

Fra venstre: Ine Raknes, Louise Tanberg, begge fra venstre, fotograf: Mikolaj Sarowski

I et intervju så understreker Louise at «Dette er en fremskynding av en prosess som allerede har blitt vedtatt av flertallet på stortinget». Hun mener det at hvis vi framskynder prosessen så kan pelsdyrbøndene raskere omstille seg og bidra i næring som faktisk er viktig for Norge i framtiden. Venstre mener at man feilinformerer når man sier at Norge har bedre dyrevelferd enn Kina. Venstre har gjennomgått kildene SP har brukt og konkludert med at kinesiske regler har større fokus på produksjonsmessige forhold enn det Norske regler har for dyrevelferd.

«Vi gir aldri opp vår kjernesak»

Pelsdyrnæringen har skapt stor debatt i årets lille storting, spesielt hos Senterpartiet. I et intervju så sier Stortingsrepresentanten for Senterpartiet, Magnus Slotsvik, at de aldri gir opp sine kjernesaker og at de nå skal legge en plan i partimøtet. Han uttaler også ved at han er villig til å ofre andre saker for å få utsatt fristen for avskaffing av pelsdyrnæringen til 2030. Etter spørsmål om han er villig til å gå inn i kompromiss med andre partier så svarer han «Kanskje, vi får se».

Magnus Slotsvik, Oddvar Engeset, begge fra Sp, fotograf: Mikolai Sarowski

Anonym Retting, rettferdig?

Dagens spørretime inneholdte mange forskjellige temaer, men de mest sentrale var Anonym retting av prøver, hjemhentig av Is mødre og Barn, og ikke minst BSU sparing.

fototgraf: Mikolai Sarowski

Anonym retting av prøver er en sak som har skapt stor debatt under årets Lille Storting. Statistikk fra SSB har nemlig vist det at gutter gjør det vesentlig bedre, med mindre like godt som jenter på eksamen ved anonym retting. Men når læreren har et syn på de forskjellige elevene så kan kvaliteten på arbeidet gå ut over oppførselen til eleven. Spørsmål ble også stilt ved tilbakemelding fra læreren, om hvordan det skulle gjøres. Et forslag var nemlig det å være åpen i etterkant slik at man kan forbedre seg på nødvendige punkter.

Proposisjon nummer 17 har skapt store diskusjoner mellom de forskjellige partiene, men en felles enighet er det at vi skal handle for barnets beste. Når man samhandler med en terroristgruppe som IS så vil man bli ansett som en terrorist, selv om man ikke bidrar med vold mot mennesker. Det brukes store summer av skattepenger for å få en sikker og trygg reise til Norge, og grunnen for det er å sikre færre traumer og en forverring av den psykiske tilstanden til de små barna.

Niklas Unneland på talerstolen, fotograf: Mikolai Sarowski

Proposisjon 1, BSU sparing har også vært mye snakk om i det siste. BSU er en viktig ordning som Norge har laget slik at det skal være lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. En økning i boligprisene gjør dette stadig vanskeligere for unge som har mange ekstra utgifter som leie av hus, mat, og som nettop er ferdige med høyere studier. Det er derfor viktig å øke BSU grensene i tritt med etterspørselen og boligprisene. Foreldrebistand er en stor fordel for unge som har lyst inn på boligmarkedet. Men dette er ikke en selvfølge for alle, og det er derfor veldig synt at alle ikke har like utgangspunkt. Men BSU gir fortsatt de samme mulighetene og rettighetene for alle som velger å spare penger i BSU.

Dette var bare noen få av mange saker som ble tatt opp under spørretimen, men som sagt så var disse de mest diskuterte.

For eller imot, EØS?

Partileder for Sosialistisk Venstreparti, Markus Dik uttaler seg i et intervju at han er positivt innstilt til en EØS avtale, men han vil derimot ha en ny folkeavstemning slik at folket kan avgi stemmen sin en gang for alle. Som Partileder for SV så mener Markus Dik at å opprettholde et internasjonalt samarbeid mellom Europa og Norge er viktig for Norges velferd.

Partileder for Miljøpartiet de Grønne, Olivia Osen, nevner også det at de er imot en styrkning av EØS avtalen. Hovedgrunnen til MDG sine påstander er nemlig en økt globalisering som vil føre til en økning utslipp av farlige klimagasser. Selv om det estimerte tapte beløpet ved å forlate EØS er ca 200 milliarder norske kroner, så mener MDG det at en slik sum er verdt å betale for å få ned klimautslippene.

Krf uttaler også det at de er i diskusjon innad i gruppen med tanke på EØS styrkningen, men at de i skrivende stund stemmer for en styrkning av EØS avtalen. Venstre nevner også det at EØS saken er en viktig sak for Norge ved tanke på videreutvikling i nærere framtid i Norge, og de stemmer da derfor for en styrkning av EØS avtalen i Norge.

Derimot så er Senterpartiet fast bestemt på at de ønsker en ny folkeavstemning, slik at folket selv kan bestemme hvilket valg vi skal ta. Arbeiderpartiet uttaler også i et intervju at de er opptatt av EØS avtalen, grunnet arbeidskraft, transport og handel. I tillegg legger Ap til at de verken er for eller imot en styrkning av EØS avtalen.

Vi holder dere oppdatert!

Fake News!

Kilder fra Senterpartiet viser til at Venstrepolitikeren Louise Tanberg har spredd Fake News under Trontaledebatten. Det skjedde som følge i den høyt diskuterte saken, pelsdyrnæringen. Louise uttalte seg under Trontaledebatten at dyrene i Kina og Norge var like dårlig behandlet, dette er da ikke sant! Både Nrk, Mattilsynet og Dyreverntilsynet har i sine rapporter bekreftet det at pelsdyrnæringen i Kina er ganske mye verre enn den vi har i Norge, med tanke på dyrevelferd. Louise har ikke hatt anledning til å forsvare seg og vi tar henhold til det.

Fra venstre: Mats Rimereit, Matas Tribusininas, Magnus Slotsvik, alle fra Senterpartiet. Fotograf: Mikolai Sarowski

Hemmelige forhandlinger?

Innføring av kjøttkvoter er en proposisjon som kan skape mye splittelse mellom de forskjellige partiene, men i én kommentar fra stortingsrepresentant Tor Pedersen så sier han at Frp er imot forslaget. De mener forslaget er for drastisk å gjennomføre, men mener allikavel at vi må spise mindre kjøtt. Med tanke på EØS avtalen hadde Frp ingen kommentar.

Derimot mener partileder i Rødt Maja Stabell Egset at Norge har blitt «snikinnmeldt» i EU. De mener at EØS-avtalen skaper en uetisk arbeidsinnvandring til Norge. Rødt stiller seg nemlig positivt til at folk skal komme til Norge for arbeid. EØS er en av de største sakene i Norge og partileder i Rødt mener det at den Norske befolkningen ikke har fått uttrykt sin mening. Dette mener Maja er problematisk og forslaget hennes er da å arrangere en ny folkeavstemning.

Partileder Rødt: Maja Stabell Egset, Partileder Frp: Tobias Finsæther, fotograf: Filip Framstad

Vi holder dere oppdatert hvis det skjer noe mer tilknyttet denne saken!

Hva bestod Trontalen av?

Statsminister Lisa Svinø har nå lagt fram politikken som regjeringen vil fokusere på fremover. Et bærekraftig velferdsamfunn hvor vi fokuserer på en bærekraftig utvikling, et internasjonalt samarbeid, og en politikk som fokuserer på den neste generasjon sine behov.

Statsminister Lisa la spesielt vekt på det bærekraftige velferdssamfunnet som neste generasjon mennesker skal ta over. Da var Parisavtalen og Fn´s bærekraftsmål sentrale mål som hun mente Norge burde fokusere på. Statsminsteren har satt seg som mål og kutte 50% av alle klimautslippene innen 2030. For å få til dette så nevnte hun blant annet reduksjon i kjøttforbruket, for å klare å nå et samfunn som er bærekraftig miljøvennlig.

Statsminister Lisa Svinø
Statsminister Lisa Svinø, fotograf: Mikolaj Sarowski

Regjeringen vil ha et godt internasjonalt samarbeid, og vil bidra til NATO sitt 2% mål. Norge eksporterer idag 40% av alle varer vi produserer og da er EØS-avtalen viktig å opprettholde mener de.

En av Høyres viktige saker er eldreomsorg. Statsminister Lisa Svinø sier at ingen skal være bekymret for å bli gammel i Norge uansett kjønn, rase eller orientering. Hun nevnte om kontantstøtte, og at de vil innføre mer privathjelp for de eldre. Hun mener da at offentlig støtte for eldre fører med seg høyere skatter. Høyre mener også at den såkalte «eldrebølgen» er en av de største problemene vi står ovenfor.

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close