De store avgjørelsene.

Del to av voteringen var like spennende som den første. I første del ble alle proposisjonene vedtatt, utenom proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. Her får du en oversikt over hvilke av proposisjonene som ble vedtatt i del 2:

Proposisjon nr. 9. Reduksjon av sykelønn – Stemmer for: 88. Stemmer mot: 81.

Proposisjon nr. 10. Økning av forsvarsbudskjettet til 2% av BNP – Stemmer for: 168. Stemmer mot: 1.

Proposisjon nr. 11. Prikkbelastning for publisering av falske nyheter – Stemmer for: 98. Stemmer mot: 71.

Proposisjon nr. 13. Endret statsborgerskapstest – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 14. Forbud mot homoterapi – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 15. Betaling for bekreftelse av studieplass ved høyere utdanning.

(Proposisjonen ble endret på oppfordring fra Sp og Ap til at studenter må betale kr 3000 dersom de dropper ut av studiet. Dette forslaget ble vedtatt med 105 stemmer for og 64 stemmer mot.)

Proposisjon nr. 16. Forbud mot konsekvensutredning av oljeting ved Mørebankene – Stemmer for: 169. Stemmer mot: 0.

Innføring av kjøttkvote nedstemt!

Det egentlige mindretallet fikk i dag flertall med 100 i motsetning til 69 representanter om proposisjon nr.6: innføring av kjøttkvote. De mente at kjøttkvoten ikke burde gå gjennom, fordi vi ville miste frihet, bønder ville miste jobben og vi ville ikke lenger oppfylle FNs krav om å være selvforsynte med mat.

I sitt innlegg mente Senterpartiet: «Det er stor etterspørsel etter kjøtt, så vi burde ikke kutte der, men heller innen utnyttelse av trafikk som cruiseskip.»

Dette var en seier for opposisjonen.

Foto: Marie Jønland Osen

Debatten om en grønnere verden.

Det er uenigheter blant partiene i flere av sakene, en av de mest omdiskuterte sakene er innføring av kjøttkvote.

Under partilederdebatten igår åpnet Venstre diskusjonen for kjøttkvoten i debatten, de er for proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. De vil fremme miljøet vårt og mener produksjonen av kjøtt er en av verstingene som bidrar til global oppvarming.

Miljøpartiet De Grønne nevnte ikke noe spesifikt om innføringen av kjøttkvoten under debatten, men sa derimot at de står for en grønnere verden. MDG mener regjeringen ikke gjør nok og at de gjør det for sent. Høyre svarte med at de lagde proposisjonene av tilbakemelding fra befolkningen, spesielt ungdommen, at de har utformet proposisjonene ut ifra det befolkningen ønsker. De mener de prøver å skape forandring og derfor burde bli støttet i de klimatiltakene de vil gjennomføre

Vi i Fagerlia Budstikke har nå snakket med Olivia Osen, partileder for MDG. Dette fortalte hun oss:

«Nå har høyre hatt mange år på å regjere, men likevel har vi ikke sett den endringen som vi burde ha nå. De nådde ikke klimamålene til 2020. De har sagt at vi skal endre oss og slippe ut mye mindre CO2 innen ti år, men hvorfor skal vi tro på dem? De har gjort veldig små grep og de er på vei i riktig retning, men det er ikke nok. Jeg frykter proposisjonen om kjøttkvoten ikke vil gå gjennom, vi trenger Ap på laget. Det ser litt svart ut nå, men vi får vente å se»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_4243-1024x683.jpg
Olivia Osen, partileder for MDG
Fotograf: Marie Jønland Osen

«Vi gir aldri opp vår kjernesak»

Pelsdyrnæringen har skapt stor debatt i årets lille storting, spesielt hos Senterpartiet. I et intervju så sier Stortingsrepresentanten for Senterpartiet, Magnus Slotsvik, at de aldri gir opp sine kjernesaker og at de nå skal legge en plan i partimøtet. Han uttaler også ved at han er villig til å ofre andre saker for å få utsatt fristen for avskaffing av pelsdyrnæringen til 2030. Etter spørsmål om han er villig til å gå inn i kompromiss med andre partier så svarer han «Kanskje, vi får se».

Magnus Slotsvik, Oddvar Engeset, begge fra Sp, fotograf: Mikolai Sarowski

Er anonym retting av prøver løsningen?

Proposisjon nr. 4 var en mye omtalt sak under partilederdebatten i dag. Den handler hovedsaklig om å gjøre retting av prøver og vurderinger anonymt i ungdomsskole og videregående. Målet var at det skal være mer rettferdig vurdering uansett kjønn, relasjon til lærer og oppførsel. De tre partiene som var mye inne på dette emnet var Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Høyre. SV var tydelig imot denne proposisjonen, og mente at det ikke vil kunne tilrettelegge for ungdommer med f.eks. dysleksi. Høyre slår tilbake mot dette ved en kommentar av Statsminister Lisa Svinø: «Det er bare i det øyelikket prøven blir vurdert at eleven er anonym, men det vil ikke påvirke kvaliteten på tilbakemelding etterpå».

Rødt, på den andre siden, påsto i debatten at karakterer skaper press og at i dagens skoler handler det om å bestå framfor å lære. De ønsker derfor å fjerne karakterene fullstendig.

F.v. Partileder(V) Klara Kverndokk, Statsminister(H) Lisa Svinø
Foto: Marie Jønland Osen

Anonym Retting, rettferdig?

Dagens spørretime inneholdte mange forskjellige temaer, men de mest sentrale var Anonym retting av prøver, hjemhentig av Is mødre og Barn, og ikke minst BSU sparing.

fototgraf: Mikolai Sarowski

Anonym retting av prøver er en sak som har skapt stor debatt under årets Lille Storting. Statistikk fra SSB har nemlig vist det at gutter gjør det vesentlig bedre, med mindre like godt som jenter på eksamen ved anonym retting. Men når læreren har et syn på de forskjellige elevene så kan kvaliteten på arbeidet gå ut over oppførselen til eleven. Spørsmål ble også stilt ved tilbakemelding fra læreren, om hvordan det skulle gjøres. Et forslag var nemlig det å være åpen i etterkant slik at man kan forbedre seg på nødvendige punkter.

Proposisjon nummer 17 har skapt store diskusjoner mellom de forskjellige partiene, men en felles enighet er det at vi skal handle for barnets beste. Når man samhandler med en terroristgruppe som IS så vil man bli ansett som en terrorist, selv om man ikke bidrar med vold mot mennesker. Det brukes store summer av skattepenger for å få en sikker og trygg reise til Norge, og grunnen for det er å sikre færre traumer og en forverring av den psykiske tilstanden til de små barna.

Niklas Unneland på talerstolen, fotograf: Mikolai Sarowski

Proposisjon 1, BSU sparing har også vært mye snakk om i det siste. BSU er en viktig ordning som Norge har laget slik at det skal være lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. En økning i boligprisene gjør dette stadig vanskeligere for unge som har mange ekstra utgifter som leie av hus, mat, og som nettop er ferdige med høyere studier. Det er derfor viktig å øke BSU grensene i tritt med etterspørselen og boligprisene. Foreldrebistand er en stor fordel for unge som har lyst inn på boligmarkedet. Men dette er ikke en selvfølge for alle, og det er derfor veldig synt at alle ikke har like utgangspunkt. Men BSU gir fortsatt de samme mulighetene og rettighetene for alle som velger å spare penger i BSU.

Dette var bare noen få av mange saker som ble tatt opp under spørretimen, men som sagt så var disse de mest diskuterte.

Statsminister Lisa Svinø, snakker ut om de ulike proposisjoner

Statsminister Lisa Svinø
Fotograf: Marie Jønland Osen

Hjertesakene til regjeringen.

Hjertesakene varier mellom de ulike regjeringspartiene, men noen av hjertesakene er viktige for regjeringen med tanke på regjeringssamarbeidet. Eksempel: Høyre er for anonym retting, men Krf står veldig for å hente hjem IS- barn og mødre.

Proposisjon en; Heve grensen for innskudd i BSU:

Hva skjer med de som ikke har råd til å spare opp 25 000?

Regjeringen skjønner at det er vanskelig å spare opp 25 000 kr. Argumentene til regjeringen er at de som har aller mest har allerede fått hjelp. Det er ment som hjelp til de som har minst kan spare opp penger til bolig. Det skal være et løft for alle, og at vi skal kunne gi en større mulighet til alle. Når man har utgifter som er rundt utdanningen, er det tøft å ha budsjett til bolig. Regjeringen vil at det skal være enkelt for ungdommer å komme inn på boligmarkedet. Ved å øke grensen for innskudd i BSU vil det gi flere muligheter.

Statsminister Lisa Svinø, under trontaledebatten
Fotograf: Marie Jønland Osen

Proposisjon 9; reduksjon av sykelønn

Hvorfor vil dere redusere sykelønnen?

«Det er en veldig vanskelig sak der det å kutte sykelønnen som kanskje er noe av det største velferdssaken vi har klart. Det kan virke hardt, og tradisjons brytende» kommenterer Svinø etter at spørsmålet var spurt.

Proposisjon 17; Hente hjem IS- mødre og barn.

Hva er regjeringens meninger rundt dette?

Som skrevet i proposisjonene «menneskeverdet skal stå foran», vil regjeringen forhindre at statsborgerne ikke skal lide og slite i flyktningleirer. Det handler at de er uskyldige og yngste ikke skal måtte lide i forhold hvor de ikke har tatt valgene selv. «De fortjener ikke å være i disse forholdene» legger Svinø til. Regjeringen mener at de burde få syke hjelp slik at de blir rehabiliterte og re-intrigerte seg inn i samfunnet, og kommer seg over traumene som de har blitt på ført. «Barnet sitt beste er å få reise med moren»

Frp og Regjeringen

Regjeringen respekterer Frp sin beslutning ved å gå ut. De skjønner at det var en veldig vanskelig sak, og er det er en vanskelig sak for regjeringen også.

Skrevet av: Emina Mamic og Marie Jønland Osen

For eller imot, EØS?

Partileder for Sosialistisk Venstreparti, Markus Dik uttaler seg i et intervju at han er positivt innstilt til en EØS avtale, men han vil derimot ha en ny folkeavstemning slik at folket kan avgi stemmen sin en gang for alle. Som Partileder for SV så mener Markus Dik at å opprettholde et internasjonalt samarbeid mellom Europa og Norge er viktig for Norges velferd.

Partileder for Miljøpartiet de Grønne, Olivia Osen, nevner også det at de er imot en styrkning av EØS avtalen. Hovedgrunnen til MDG sine påstander er nemlig en økt globalisering som vil føre til en økning utslipp av farlige klimagasser. Selv om det estimerte tapte beløpet ved å forlate EØS er ca 200 milliarder norske kroner, så mener MDG det at en slik sum er verdt å betale for å få ned klimautslippene.

Krf uttaler også det at de er i diskusjon innad i gruppen med tanke på EØS styrkningen, men at de i skrivende stund stemmer for en styrkning av EØS avtalen. Venstre nevner også det at EØS saken er en viktig sak for Norge ved tanke på videreutvikling i nærere framtid i Norge, og de stemmer da derfor for en styrkning av EØS avtalen i Norge.

Derimot så er Senterpartiet fast bestemt på at de ønsker en ny folkeavstemning, slik at folket selv kan bestemme hvilket valg vi skal ta. Arbeiderpartiet uttaler også i et intervju at de er opptatt av EØS avtalen, grunnet arbeidskraft, transport og handel. I tillegg legger Ap til at de verken er for eller imot en styrkning av EØS avtalen.

Vi holder dere oppdatert!

«Returnering av IS-kvinne ødelegger vårt verdigrunnlag»

Fremskrittspartiet var tidligere med i dagens regjering, men har nylig gått ut på grunn av returneringen av en IS-kvinne og hennes barn. Partiets leder, Tobias Dybvik Finsæther kommer likevel med at de ønsker å ta inn uskyldige barn tilbake til Norge, men at de er sterkt imot returnering av de som har frivillig blitt medlem av terror organisasjoner. Finsæther mener i tillegg at de vil komme hit og «ødelegge verdigrunnlaget vi bygger på».

Partileder (FrP) Tobias Dybvik Finsæther
Foto: Marie Jønland Osen

I motsetning til dette, står Sosialistisk Venstreparti for at både mødre og barn skal bli returnert tilbake til Norge. Markus Dik, partiets leder, understreker at Norge er et rettferdig land og at innvandring skal være lovlig i Norge. Samtidig slår han fast med «når det kommer til en terrororganisasjon sånn som IS er så må vi ta hensyn til det», og er enig at det er viktig å ta hensyn til Norges sikkerhet mot terror.

Partileder (SV) Markus Dik
Foto: Marie Jønland Osen

Fake News!

Kilder fra Senterpartiet viser til at Venstrepolitikeren Louise Tanberg har spredd Fake News under Trontaledebatten. Det skjedde som følge i den høyt diskuterte saken, pelsdyrnæringen. Louise uttalte seg under Trontaledebatten at dyrene i Kina og Norge var like dårlig behandlet, dette er da ikke sant! Både Nrk, Mattilsynet og Dyreverntilsynet har i sine rapporter bekreftet det at pelsdyrnæringen i Kina er ganske mye verre enn den vi har i Norge, med tanke på dyrevelferd. Louise har ikke hatt anledning til å forsvare seg og vi tar henhold til det.

Fra venstre: Mats Rimereit, Matas Tribusininas, Magnus Slotsvik, alle fra Senterpartiet. Fotograf: Mikolai Sarowski

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close