Takk for oss

Vi i redaksjonen vil takke for oss, og for at vi fikk vere ein del av Lille Storting. Vi har opparbeida oss mykje kunnskap innafor journalist- og fotografyrket, dette kjem vi til å ta med oss vidare. Takk for oss!

Øverst fra venstre: Filip Framstad, Oline Lovise Vedeld, Victoria Reinseth- Tollefsen, Cornelia Røthe
Midten fra venstre: Sophie Fylling Istad, Stine Natvik Hammervold, Mikolaj Sarowski.
Nederst fra venstre: Emina Lothe Mamic, Marie Jønland Osen.
Ikke tilstede: Sunniva Sjøholt, Wiktoria J. Zawadzki
Ansvarlig redaktører: Malin Finsæter Skarbø og Hanne Lied.

Drama i kulissene!

Statsminister Lisa Svinø diskuterer strategi med regjeringen
Foto: Marie Jønland Osen

Siste del av voteringen medførte mye dramatikk. Arbeiderpartiet endte med å forhandle med Frp og fikk de til å snu i EØS-saken, imot at de stemte mot returnering av IS-mødrene og deres barn. Regjeringen marsjerte ut av stortingssalen etter at proposisjonen om EØS-saken ikke ble vedtatt. Det ble da mye spenning, og uvisshet. Ville det kanskje bli stilt kabinettspørsmål?

IS-mødrene får ikke reise hjem til Norge

Proposisjon nr. 17 handlet om returnering av IS-mødrene og deres barn. Partileder for AP, Ingeborg Heggestad, uttalte «Partiet mitt står sterkt splittet i saken og får stemme det de vil». Dette så vi utslaget på da proposisjonen ikke ble vedtatt og fikk et mindretall på 63 mot 106 stemmer. Derfor vil ikke IS-mødrene bli hentet hjem til Norge. Regjeringen sier at de er svært skuffet over dem som stilte seg i mot denne proposisjonen.

Partileder (Ap) Ingeborg Heggstad
Foto: Marie Jønland Osen

Byttehandel

Proposisjon nr. 12 om å sikre Norges tilknytning til EØS, ble heller ikke vedtatt under avstemningen med et mindretall av 60 stemmer mot 109 stemmer. Forslaget var å endre grunnloven slik at det skal kreves 3/4 flertall for å forlate en slik avtale som EØS. Dette forslaget hadde i utgangspunktet et flertall, men på grunn av Aps byttehandel med Frp, snudde dette drastisk.

Representant for FrP: Tobias Flem
Foto: Marie Jønland Osen

De store avgjørelsene.

Del to av voteringen var like spennende som den første. I første del ble alle proposisjonene vedtatt, utenom proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. Her får du en oversikt over hvilke av proposisjonene som ble vedtatt i del 2:

Proposisjon nr. 9. Reduksjon av sykelønn – Stemmer for: 88. Stemmer mot: 81.

Proposisjon nr. 10. Økning av forsvarsbudskjettet til 2% av BNP – Stemmer for: 168. Stemmer mot: 1.

Proposisjon nr. 11. Prikkbelastning for publisering av falske nyheter – Stemmer for: 98. Stemmer mot: 71.

Proposisjon nr. 13. Endret statsborgerskapstest – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 14. Forbud mot homoterapi – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 15. Betaling for bekreftelse av studieplass ved høyere utdanning.

(Proposisjonen ble endret på oppfordring fra Sp og Ap til at studenter må betale kr 3000 dersom de dropper ut av studiet. Dette forslaget ble vedtatt med 105 stemmer for og 64 stemmer mot.)

Proposisjon nr. 16. Forbud mot konsekvensutredning av oljeting ved Mørebankene – Stemmer for: 169. Stemmer mot: 0.

Innføring av kjøttkvote nedstemt!

Det egentlige mindretallet fikk i dag flertall med 100 i motsetning til 69 representanter om proposisjon nr.6: innføring av kjøttkvote. De mente at kjøttkvoten ikke burde gå gjennom, fordi vi ville miste frihet, bønder ville miste jobben og vi ville ikke lenger oppfylle FNs krav om å være selvforsynte med mat.

I sitt innlegg mente Senterpartiet: «Det er stor etterspørsel etter kjøtt, så vi burde ikke kutte der, men heller innen utnyttelse av trafikk som cruiseskip.»

Dette var en seier for opposisjonen.

Foto: Marie Jønland Osen

Proposisjonene som gikk igjennom

Det var knyttet stor spenning til voteringen til stortinget i dag. Statsminister Lisa Svinø hadde på forhånd uttalt seg at hun mente at 16 av 17 proposisjoner ville gå igjennom. Den eneste hun var usikker på og trodde kom til å bli nedstemt var proposisjon nr 6: Innføring av kjøttkvote. foreløpig har statsministeren rett i sine betraktning da 8 av proposisjonene er gjennomgått, og 7 av disse er vedtatt. Nedenfor ser du en liste over hvilke de gjelder:

Foto: Marie Jønland Osen

Proposisjon nr 1: Heving av grensen for innskudd i BSU (bolig sparing for ungdom).

Proposisjon nr 2: Kontantstøtte for eldre.

Proposisjon nr 3: Lovfesting av fast andel til bistand på 1% av BNI

Proposisjon nr 4: Anonym retting av prøver i ungdomsskolen og videregående skole.

Foto: Marie Jønland Osen

Proposisjon nr 5: Bedre inkludering av kvinner i fotball

Proposisjon nr 7: Avskaffing av pelsdyrnæringen innen 2022

Proposisjon nr 8: Innføring av krise fullmaktslov

Foto: Marie Jønland Osen

Venstre Svarer!

Under trontaledebatten i går så uttalte Venstre politikeren Louise Tanberg at Pelsdyrnæringen i Norge sammenlignet med Kina var like dårlig med tanke på velferd. Etter undersøkelser av Senterpartiet så avslørte de at pelsdyrnæringen var betydelig verre i Kina enn i Norge. Dette lagde vi en sak på hvor Magnus Slotsvik kom med sine uttalelser, og han beklager nå i ettertid med sine anklagelser.

Fra venstre: Ine Raknes, Louise Tanberg, begge fra venstre, fotograf: Mikolaj Sarowski

I et intervju så understreker Louise at «Dette er en fremskynding av en prosess som allerede har blitt vedtatt av flertallet på stortinget». Hun mener det at hvis vi framskynder prosessen så kan pelsdyrbøndene raskere omstille seg og bidra i næring som faktisk er viktig for Norge i framtiden. Venstre mener at man feilinformerer når man sier at Norge har bedre dyrevelferd enn Kina. Venstre har gjennomgått kildene SP har brukt og konkludert med at kinesiske regler har større fokus på produksjonsmessige forhold enn det Norske regler har for dyrevelferd.

Kjøttkvota går!

Statsministeren har høy sjøltillit. Ho meiner at det er kun en proposisjon som ikke kommer til å gå igjennom. Det er proposisjon nr 6, innføring av kjøttkvota.

Statsminister Lisa Svinø har høg sjølvtillit
Foto: Marie Jønland Osen

«Ut i fra komiteinstillingane så ligger det ann til at vi får inn 16 av 17 saker, og da er da at kjøttkvota som vi mistar. Det er beklagelig for det er et viktig miljøinngrep. Og vi hadde veldig lyst å få det igjennom, det hadde også opposisjonen. Vi ligger 83 mot 85, så vi skulle gjerne ha hatt den igjennom. Men det er ikkje et so stort tap for regjeringa fordi venstre som har den saka som si hjertesak har også fått igjennom sin politikk på andre område. Så det kommer nok til å gå fint»

Regjeringsmedlemmer diskuterer
Foto Marie Jønland Osen

Debatten om en grønnere verden.

Det er uenigheter blant partiene i flere av sakene, en av de mest omdiskuterte sakene er innføring av kjøttkvote.

Under partilederdebatten igår åpnet Venstre diskusjonen for kjøttkvoten i debatten, de er for proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. De vil fremme miljøet vårt og mener produksjonen av kjøtt er en av verstingene som bidrar til global oppvarming.

Miljøpartiet De Grønne nevnte ikke noe spesifikt om innføringen av kjøttkvoten under debatten, men sa derimot at de står for en grønnere verden. MDG mener regjeringen ikke gjør nok og at de gjør det for sent. Høyre svarte med at de lagde proposisjonene av tilbakemelding fra befolkningen, spesielt ungdommen, at de har utformet proposisjonene ut ifra det befolkningen ønsker. De mener de prøver å skape forandring og derfor burde bli støttet i de klimatiltakene de vil gjennomføre

Vi i Fagerlia Budstikke har nå snakket med Olivia Osen, partileder for MDG. Dette fortalte hun oss:

«Nå har høyre hatt mange år på å regjere, men likevel har vi ikke sett den endringen som vi burde ha nå. De nådde ikke klimamålene til 2020. De har sagt at vi skal endre oss og slippe ut mye mindre CO2 innen ti år, men hvorfor skal vi tro på dem? De har gjort veldig små grep og de er på vei i riktig retning, men det er ikke nok. Jeg frykter proposisjonen om kjøttkvoten ikke vil gå gjennom, vi trenger Ap på laget. Det ser litt svart ut nå, men vi får vente å se»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_4243-1024x683.jpg
Olivia Osen, partileder for MDG
Fotograf: Marie Jønland Osen

«Vi gir aldri opp vår kjernesak»

Pelsdyrnæringen har skapt stor debatt i årets lille storting, spesielt hos Senterpartiet. I et intervju så sier Stortingsrepresentanten for Senterpartiet, Magnus Slotsvik, at de aldri gir opp sine kjernesaker og at de nå skal legge en plan i partimøtet. Han uttaler også ved at han er villig til å ofre andre saker for å få utsatt fristen for avskaffing av pelsdyrnæringen til 2030. Etter spørsmål om han er villig til å gå inn i kompromiss med andre partier så svarer han «Kanskje, vi får se».

Magnus Slotsvik, Oddvar Engeset, begge fra Sp, fotograf: Mikolai Sarowski

Enda større splittelse i KrF!

Proposisjon nr. 14 angående forbud mot homoterapi skaper stor uenighet i Krf. Det er nå så stor splittelse i partiet at de har valgt å fristille seg. Medlemmene i partiet skal nå stemme hver for seg. De er i mindretall når det kommer til denne saken, og det er høy sannsynlighet for at saken går igjennom.

Intervju med Representant(KrF) Sara Nordstrand
Foto: Marie Jønland Osen

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close