De store avgjørelsene.

Del to av voteringen var like spennende som den første. I første del ble alle proposisjonene vedtatt, utenom proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. Her får du en oversikt over hvilke av proposisjonene som ble vedtatt i del 2:

Proposisjon nr. 9. Reduksjon av sykelønn – Stemmer for: 88. Stemmer mot: 81.

Proposisjon nr. 10. Økning av forsvarsbudskjettet til 2% av BNP – Stemmer for: 168. Stemmer mot: 1.

Proposisjon nr. 11. Prikkbelastning for publisering av falske nyheter – Stemmer for: 98. Stemmer mot: 71.

Proposisjon nr. 13. Endret statsborgerskapstest – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 14. Forbud mot homoterapi – Stemmer for: 156. Stemmer mot: 13.

Proposisjon nr. 15. Betaling for bekreftelse av studieplass ved høyere utdanning.

(Proposisjonen ble endret på oppfordring fra Sp og Ap til at studenter må betale kr 3000 dersom de dropper ut av studiet. Dette forslaget ble vedtatt med 105 stemmer for og 64 stemmer mot.)

Proposisjon nr. 16. Forbud mot konsekvensutredning av oljeting ved Mørebankene – Stemmer for: 169. Stemmer mot: 0.

Debatten om en grønnere verden.

Det er uenigheter blant partiene i flere av sakene, en av de mest omdiskuterte sakene er innføring av kjøttkvote.

Under partilederdebatten igår åpnet Venstre diskusjonen for kjøttkvoten i debatten, de er for proposisjon nr. 6 for innføring av kjøttkvote. De vil fremme miljøet vårt og mener produksjonen av kjøtt er en av verstingene som bidrar til global oppvarming.

Miljøpartiet De Grønne nevnte ikke noe spesifikt om innføringen av kjøttkvoten under debatten, men sa derimot at de står for en grønnere verden. MDG mener regjeringen ikke gjør nok og at de gjør det for sent. Høyre svarte med at de lagde proposisjonene av tilbakemelding fra befolkningen, spesielt ungdommen, at de har utformet proposisjonene ut ifra det befolkningen ønsker. De mener de prøver å skape forandring og derfor burde bli støttet i de klimatiltakene de vil gjennomføre

Vi i Fagerlia Budstikke har nå snakket med Olivia Osen, partileder for MDG. Dette fortalte hun oss:

«Nå har høyre hatt mange år på å regjere, men likevel har vi ikke sett den endringen som vi burde ha nå. De nådde ikke klimamålene til 2020. De har sagt at vi skal endre oss og slippe ut mye mindre CO2 innen ti år, men hvorfor skal vi tro på dem? De har gjort veldig små grep og de er på vei i riktig retning, men det er ikke nok. Jeg frykter proposisjonen om kjøttkvoten ikke vil gå gjennom, vi trenger Ap på laget. Det ser litt svart ut nå, men vi får vente å se»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_4243-1024x683.jpg
Olivia Osen, partileder for MDG
Fotograf: Marie Jønland Osen

Frykter Fullmaktsloven.

Regjeringen Svinø vil innføre en krisefullmaktslov. Justis og beredskapsdepartementet foreslår en ny krisefullmaktslov som gir regjeringen godkjennelse for midlertidig å gjøre unntak for gjeldene lovgivning.

Under trontaledebatten uttalte Sosialistisk Venstreparti seg om proposisjonen: De forteller at de setter rettferdighet svært høyt og at proposisjonen strider mot deres syn. De hevder personvernet vil bli svekket, hadde du syns det var greit om andre fikk tilgang på privat informasjon om deg?

Sosialistisk Venstreparti under trontaledebatten.
Julia Nilsen, Markus Dik og Tilde Godø
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte til det som Sosialistisk Venstreparti uttalte seg om: De forklarer at dette kun er et tiltak som skal bli brukt ved krisesituasjoner hvor samfunnet er truet av for eksempel terror. De vil i slike situasjoner sette samfunnet som en helhet ovenfor hvert enkelt menneske. Sosialistisk Venstreparti er fortsatt uenig, de forteller at det med misbruk av informasjon kanskje ikke er et problem nå, men hva om vi får andre ledere i fremtiden – ledere slik som Donald Trump? Vi vet ikke hvem som vil styre og ha makten over slik informasjon i fremtiden.

Etter den hete debatten pratet vi i Fagerlia budstikke med Maria Gjøsund fra regjeringen, dette fortalte hun oss:

Dette er en lov som kun skal tas i bruk ved krisesituasjoner hvor sikkerheten for samfunnet er truet. Hvis man mistenker aktiviteter som kan minne om terrorisme vil vi kunne iverksette tiltak for å hindre situasjoner som kan være til skade for befolkningen.

Arbeiderpartiet sier seg også uenig med regjeringen. De mener terskelen for det som skal til før et krisetiltak skal iverksettes er lav. Ved å godta innføringen av fullmaktsloven vil vi gjøre det midlertidig lovlig for mer overvåkning for å hindre mulige terrorhandlinger. Vi har som enkelt mennesker rett på privat liv, men innfører vi loven vil vi ikke ha det privatlivet vi har nå eller kunne ha kontroll på egne opplysninger lenger. Hvordan skal vi leve som vanlig når vi må gå med tanken om at vi hele tiden blir overvåket?

Arbeiderpartiet under trontaledebatten.
Celina Henriksen – Apold, Gustav Hasle Juliebø og Laila Karin Vatne
Fotograf: Marie Jønland Osen

Regjeringen svarte med å forklare Arbeiderpartiet at de har forståelse for de bekymringene de har rundt maktmisbruk. Det er ekspertene som skal avgjøre når det er en krisesituasjon, ikke hvem som helst. Personopplysningene er i tillegg konfidensielle og brukes kun ved behov. Dette er noe som ikke skal påvirke den vanlige borgeren, men de som sprer terror og trusler mot landet vårt.

Følg med videre i spørretimen kl. 13.00, dette blir spennende.

Kampen om pelsdyrnæringen.

Regjeringen Svinø foreslår i proposisjon nr.7 til stortinget å avskaffe pelsdyrnæringen innen 2022. Dette er Rødt svært enig med til tross for at de ikke sitter i regjeringen. Senterpartiet derimot, har andre meninger.

Rødt er for avskaffingen av pelsdyrordningen innen 2022. De vil likevel at de som jobber i pelsdyrnæringen skal få kompensasjon slik at de kan komme seg videre på mer etiske og grønnere veier og skape bedrifter på vegne av disse prinsippene.

Maja Egeset (Rødt) «Det er selvsagt problematisk at de kan miste jobbene sine, men et grønt skifte må skje nå. Det vil skje gradvis og vi vil hjelpe dem med kompensasjon. Vi mener også at det er galt å importere pels fra andre land, det er uetisk og vi må slutte å bruke dyrene for våre egne behov. Det er egosentrisk.».

Senterpartiet er mot avskaffingen av pelsdyrnæringen. De mener at vi i Norge har strengere regler enn andre land og at vi derfor driver på en mer etisk måte. Hvis de skulle gått med på å avskaffe pelsdyrnæringen hadde det skjedd over svært lang tid slik de fikk muligheten til å finne andre jobber til pelsdyrbøndene, men partiet kan ikke se for seg at de går med på å avskaffe pelsdyrnæringen i nærmere framtid.

Matas Tribusininas (Sp) «Vi er fullt klar over at det er uetisk, men det er bedre vi i Norge gjør det, for vi har en mer etisk arbeidsmåte enn mange andre land. Det er vanskelig å avskaffe ordningen når etterspørselen er så stor».

Det blir spennende å følge mer med på dette under spørretimen, onsdag 13.00.

LilleStortinget 2020 braker løst!

Idag arrangeres Lillestorting for 5. gang på Fagerlia videregående skole. Under åpningen ble det holdt taler fra rektor Yngve Omenås, prosjektleder Eirik Sundquist Torp og stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H). Vetle Wang Solheim uttalte seg blant annet om hvor viktig det er å være engasjert i politikken «Det går an å komme langt om man er engasjert og om man jobber hardt».

Stortingsrepresentant fra Høyre: Vetle Wang Soleim. Fotograf: Marie Jønland Osen

Dette blir en veldig spennende dag, følg med på livestream her !

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close