Proposisjonene

Regjeringen Myrvoll har lagt frem proposisjonene for lillestortinget i år. Her finner du en oppsummering av alle sammen.

 1. Kontantløst samfunn. Regjeringen vil at kontanter skal være avskaffet innen 2025, og at allerede i 2020 skal bedrifter kunne forlange digital betaling.
 2. Vinter OL i Norge i år 2026. Regjeringen vil søke om vinter OL i Oslo og Lillehammer i 2026. Regjeringen vil også finansiere dette delvis gjennom statlige tilskudd.
 3. Øke toll på utenlandske matvarer. Regjeringen vil øke toll på utenlanske matvarer for å øke norsk matproduskjon.
 4. Utplassering av vindmøller langs norskekysten. Regjeringen vil utplassere vindmøller langs norskekysten.
 5. Avskaffe eksamen i videregående skole. Regjeringen vil avskaffe alle former for eksamen i videregående skole.
 6. Arbeidsplikt for asylsøkere. Regjeringen vil at alle asylsøkere over 18 og i god form arbeide i minst 10 timer hver uke.
 7. Økt kjønnskvotering til menn i høyere utdanning. Regjeringen vil at det skal innføres kjønnspoeng til mannlige søkere i kvinnedominerte studier (psykologi, sykepleie, og førskolelærer).
 8. Forbud mot salg av kjøtt mandager og tirsdager. Regjeringen vil foby salg av kjøtt i butikker og spisesteder på mandager og tirsdager. Inkluderer ikke fisk.
 9. Norge ut av den Europeiske Økonomiske Samarbeidsavtalen (EØS-avtalen). Regjeringen vil at Norge skal melde seg ut av EØS-avtalen.
 10. Økning av handlingsregelen. Regjeringen vil øke Handliongsregelen, d.v.s. hvor mye staten kan ta fra oljefondet, fra 4% til 5%.
 11. Aktiv dødshjelp. Regjeringen vil tillate aktiv dødshjelp for sterkt psykisk syke og pasienter med uhelbredelige sykdommer med kort levetid. Det settes strenge krav før aktiv dødshjelp kan innvilges.
 12. Avskaffe høytidsferier i grunnskole og videregående. Regjeringen vil fjerne feriedager knyttet opp mot religiøse høytider, inkludert jul og påske, og erstatte dem med 15 fridager til fri disposisjon for den enkelte.
 13. Utbygging av atomkraftverk i Norge. Regjeringen vil starte utbygging av uranbaserte atomkraftverk i Norge for strømproduksjon.
 14. Økning i forsvarsutgifter. Regjeringen vil senke bistandsstøtten (u-hjelp) fra 1% av BNP til 0,7% av BNP. Disse midlene skal i stedet gå til forsvaret.
 15. Folkeavstemning om legalisering av cannabis. Regjeringen vil holde en folkeavstemning for eller mot legalisering av cannabis.
 16. Øke aldersgrense for kjøp av alkohol. Regjeringen vil øke aldersgrensen for kjøp av alkohol. Alkohol under 22 volumprosent skal ha aldersgrense 21 år. Alkohol over 22 volumprosent skal ha aldersgrense 23 år.
 17. Fraversgrense 10%. Regjeringen vil fjerne muligheten for at elever i spesielle tilfeller kan få godkjent optill 15% udokumentert fravær. Den nye fraversgrensen blir da 10%, uten unntak.

De fulle proposisjonene kan du lese her i regjeringens dokument: proposisjoner_2017