Proposisjonene

Regjeringen Larsgård har lagt frem proposisjonene for Lillestoringet 2018. Her finner du en oppsumering av alle:

 1. Avskaffe pelsdyrnæringen.
  Regjeringen vil ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge innen 2025. Det avdekkes stadig helt uakseptable forhold på de norske pelsdyrfarmene. Med dette som bakgrunn vil regjeringen avvikle denne næringen.
 2. Fjerne kjønnspoeng til høyere utdanning.
  Regjeringen mener Norge skal være et kunnskapssamfunn og da må kvalitet, ikke kjønn, være det bærende kriteriet for hvem som skal få tildelt hvilke studieplasser.
 3.  Tre obligatoriske eksamener for alle tiendeklassinger.
  Regjeringen tror at mindre flaks og mer rettferdighet og forutsigbarhet vil gi mer motivert ungdom, og nettopp økt motivasjon vil kunne få flere til å gjøre det godt på skolen. For å skape mest mulig rettferdighet og likhet for alle elevene mener regjeringen at den beste løsningen er å innføre tre obligatoriske eksamener for alle tiendeklassinger.
 4. Innføring av karensdag.
  Regjeringen foreslår å innføre karensdag/ventedag, med full lønnskompensasjon for sykefravær fra andre dag, i stedet for ordningen i dag som gir full lønnskompensasjon fra første dag.
 5. Innføring av aktivitetskort.
  Regjeringen vil innføre et aktivitetskort som bidrar til sunnere og økt livskvalitet hos personer som lever under fattigdomsgrensen.
 6.  Innføring av dobbelt statsborgerskap.
  Regjeringen mener at det ikke er riktig at Norge som det eneste nordiske landet skal frata borgere retten til å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap når man flytter til et annet land. Regjeringen mener også dobbelt statsborgerskap kan bidra i kampen mot terror.
 7.  Innføring av flyseteavgift for privatpersoner på reise.
  Regjeringens formål er å verne om miljøet og minske utslipp av klimagasser, og vil derfor innføre flyseteavgift i norske flyselskaper for privatpersoner på kroner 500.
 8. Endring i bruk av bistandsmidler.
  Regjeringen ønsker å vite at pengene som gis fører til utvikling i mottakerlandet, og for å få mer kunnskap om dette krever det ressurser og folk som kan følge opp hva pengene blir brukt til. Regjeringen ønsker derfor å kutte norsk bistand fra 1 prosent av BNI til FNs minstekrav på 0,7 prosent av BNI. De resterende 0,3 prosentene av BNI som før ble brukt til bistand skal heller brukes til å måle effekten av norsk bistand.
 9.  Tillatelse til å vise politisk reklame på TV.
  Regjeringen har lyst å gjøre reklame med politisk budskap lovlig også på TV. Ettersom politisk reklame er lovlig å vise på forskjellige massemedier (eks Facebook, Youtube, VGTV og Radio) mener regjeringen det er  unaturlig at dette ikke skal gjelde for TV.
 10.  Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.
  Regjeringen ønsker at pasientene kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. De mener at pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.
 11. Redusere norskkarakterene fra tre til en.
  Regjeringen mener ikke at sidemålet skal fjernes fra undervisningen, men ved å redusere antall karaterer i norskfaget så blir norskkarakteren i større grad et utrykk for hva du samlet sett kan i norskfaget. Den nye norskkarakteren skal samlet sett vise hva du kan i både hovedmål, sidemål og muntlig.
 12. Forbud mot eiendomsskatt.
  Eiendomsskatt er skatt på boliger, næringsbygg, verk og bruk, maskiner etc., som innkreves, med forskjellig sats, av hver enkelt kommune. Slik ordningene er i dag kan kommunene selv bestemme hvorvidt de vil innføre eiendomsskatt eller ei. Regjeringen mener eiendomsskatten er usosial og lite rettferdig, og vil derfor innføre et forbud.
 13. Nytt behandlingstilbud for rusavhengige.
  Regjeringen vil åpne mottakssenter for rusavhengige i de største byene i Norge der rusavhengige som har vært rusfri i 24 timer kan få behandling. Innleggelsen vil være frivillig, men gjennomføringen/ behandlingen vil være tvungen.
 14.  Obligatorisk tilbud av skolegudstjenester.
  Regjeringen mener at dersom man skal  få en bedre forståelse av det norske folket og Norge som helhet, vil det være vesentlig å forstå den dominerende religionen, kristendommen. Regjeringen vil derfor innføre et valgfritt tilbud til minst tre obligatoriske skolegudstjenester per år i grunnskolen.
 15.  Mindre skatt til bedrifter som ansetter unge arbeidstakere.
  Med økt arbeidsledighet blant unge arbeidstakere i Norge, ser regjeringen behov for å innføre tiltak for å endre dette. Regjeringen vil derfor innføre insentiver som gjør det mer attraktivt å ansette unge arbeidssøkere og vil derfor lette skattetrykket på bedrifter som ansetter arbeidssøkende under 25 år.
 16. Bevæpning av norsk politi.
  Regjeringen mener at hensynet til det som gir best resultat, og størst sikkerhet for sivilbefolkningen skal være retningsgivende i vurderingen om en bredere bevæpning av norsk politi. Terror utgjør en økende fare i den verden vi lever i dag, og regjeringen vil derfor at norsk politi selv skal kunne bestemme om de skal være bevæpnet når de er i tjeneste.
 17.  Tillate salg av forsvarsmateriell til potensielle konfliktsoner.
  Regjeringen mener det er både urettferdig og uansvarlig av den norske stat å tillate at land i nød må forsvare seg selv med et utdatert, underbemannet og underutrustet militære mot trusler som kan ødelegge landet. På bakgrunn av dette ønsker regjeringen å tillate salg av forsvarsmateriell til potensielle konfliktsoner.

Proposisjoner fra regjeringen Larsgård til LilleStortinget2018.

Ved å trykke på "godta" eller ved å fortsette å bruke siden godtar du bruken av informasjonskapsler. les mer

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden uten å endre instillingene om informasjonskapsler i nettleseren, eller hvis du trykker "godta", samtykker du med dette.

Close